tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ OD 9.11.2020 R.

 

Szanowni Państwo!

Decyzją MEN od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W związku tym, poniżej zamieszamy deklarację uczęszczania do świetlicy szkolnej wyłącznie dla dzieci rodziców, którzy spełniają powyższe warunki.

 

Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@zszp3.resman.pl lub dostarczyć w pierwszy dzień pobytu dziecka w świetlicy.