tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"

Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Jana Kantego w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

 

 

Tytuł projektu:Opowiedz mi swoją historię ... Tell me your story FACE-to-FACE - put your phone away and meet your friends”.

Czas trwania projektu: 2020-08-31 do 2021-08-30

Grupa docelowa: uczniowie klas VI – VIII

Dofinansowanie projektu z UE: 166 306,00 PLN

Projekt zakłada budowanie otwartości na drugiego człowieka, bez względu na różnice kulturowe, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz tworzenie relacji. W związku ze wzrastającym problemem nadużywania przez młodzież telefonów, co negatywnie wpływa na budowanie właściwych relacji międzyludzkich, pragniemy zwrócić uwagę na inne sposoby interakcji z drugim człowiekiem.

Głównym celem projektu będzie rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, obcym, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej oraz promowanie szeroko rozumianej tolerancji w przekraczaniu barier przynależności narodowej oraz wymiana doświadczeń.

Projekt zakłada również udział uczniów o mniejszych szansach, zwłaszcza tych, w których rodzinach budżet nie pozwala na możliwość wyjazdów zagranicznych i tym samym poznawania różnych, często odmiennych i nieznanych kultur. Udział w projekcie będzie okazją do wyrównania szans oraz poszerzania kompetencji edukacyjnych tych uczniów. Doświadczenie mobilności może mieć bardzo pozytywny wpływ na światopogląd oraz rozbudzanie świadomości osobistej (tj. przekraczanie indywidualnych barier takich jak nieśmiałość, obawa przed krytyką, strach przed publicznymi wystąpieniami oraz nawiązywanie kontaktów, a także lepsze rozumienie relacji i zależności we współczesnym świecie).

Nasza inicjatywa zakłada nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin, co wpisuje się w realizację głównych założeń podstawy programowej, przewidzianej dla uczniów szkoły podstawowej. Co więcej, ukazanie praktycznego zastosowania języka obcego w warunkach życia codziennego oraz w kontaktach interpersonalnych.

 

 

 

Uczestnictwo w ciekawym projekcie, stanowi doskonałą okazję do rozwijania kreatywności, poprzez podejmowane różnorodnych działań projektowych. Wszelkie zadania projektowe będą wymagać od uczestników wykorzystywania i poszukiwania różnych źródeł informacji. Jednym z założeń nowej podstawy programowej jest podejmowane działań projektowych, co daje uczniom możliwość rozwijania wszelkich kompetencji niezbędnych do przyszłego funkcjonowania w życiu społecznym. Współdziałanie w grupie projektowej przygotowuje młodą osobę do budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. Podejmowanie decyzji za siebie i odpowiedzialność za bycie członkiem grupy, motywuje uczniów do pracy oraz umiejętności słuchania drugiego człowieka, uwrażliwienia się na jego potrzeby, ale również rozwój postawy asertywnej i umiejętności jej zastosowania w sytuacjach koniecznych. Podczas realizacji działań projektowych, może zaistnieć potrzeba wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów, co nauczy młodzież tolerancyjnej postawy, wobec poglądów innych ludzi.

Projekt „Opowiedz mi swoją historię ” zakłada również rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową. Celem jest również oswojenie uczniów ze środowiskiem włoskiej kultury oraz dostrzeżenie wspólnego dziedzictwa europejskiego.

Nie tylko uczniowie, ale również grono pedagogiczne będzie miało szansę do wymiany doświadczeń poprzez rozmowy, komunikację z partnerem oraz obserwację przygotowanych przez nich zajęć. Zadaniem naszym będzie monitorowanie działania uczniów, udzielanie im konsultacji, wspieranie i podtrzymywanie ich motywacji. Uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Ponadto w przygotowaniu do mobilności niezwykle przydatne będą rozmowy kierowane, pogadanki, ale również metoda twórczego rozwiązywania problemów.

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego; koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji mobilności są finansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

W miesiącu wrześniu zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów do projektu. Regulamin rekrutacji zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczniowie klas VI, VII oraz VIII mogą do niej przystąpić.

 

 

W związku z rozpoczęciem projektu została powołana odpowiednia komisja w składzie:

p. dyrektor Barbara Machniak

p. Klaudia Chwałek – Mikołajczyk (koordynator do spraw projektu)

p. Daria Kłos

p. Tomasz Łacheta

p. Beata Marczydło

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetoweej szkoły oraz na portalu społecznościowym facebook.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu p. Klaudią Chwałek – Mikołajczyk lub mailowo: projektpower2019@gmail.com

 

***W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną organizator zaznacza możliwość zaistnienia pewnych zmian w terminach realizacji, a przede wszystkim mobilności, która wstępnie została zaplanowana na miesiąc czerwiec 2021 roku.