tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Informacja od MPK-Rzeszów

 

 

 

 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia. Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2020 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2021 r.).

 

 1. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zapisywane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.
 2. Podstawą do zapisania  uprawnienia na RKM jest ważna legitymacja szkolna oraz:
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT lub
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Ponadto informujemy, że:

 1. Podczas okazania zeznania podatkowego wymagane jest zamaskowanie (ukrycie) danych finansowych ujętych w dokumencie lub na kopii.
 2. Dokument, o którym mowa powyżej należy okazać tylko do wglądu
  kasjerowi/pracownikowi POP w celu weryfikacji poprawności danych.
 3. Przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową.
 4. Na podstawie przedłożonych dokumentów pracownik POP zapisze uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na RKM.
 5. Uprawnienie będzie zapisane na okres roku szkolnego do 30 września roku następnego.
 6. Wymagana jest coroczna aktualizacja uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

 Dodatkowe informacje:

 • ­mieszkaniec Rzeszowa -  to każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Miasto Rzeszów;
 • legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania z ulg;
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • Rzeszowska Karta Miejska (skrót RKM lub e-karta) – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej.