tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

II Międzyszkolny Konkurs Literacki pod hasłem „INSPIRUJĄCE ZABAWY W EKFRAZY”

 

„W wietrznych fałdach

twych wiotkich szat słyszę muzykę
Lotu, którego nie prześcigną ptaki
Czarująca bogini triumfu, o Nike
Co od wieków zdyszana leci z Samotraki
Pośpiech potężnych skrzydeł twych

powietrze chłoszcze
Niosąc zwycięstwo, sławę i liście laurowe
Nie pragnę ich. I temu jedynie zazdroszczę
Dla, których w porywie swym straciłaś głowę”  

L. Staff                                   

     

 

 

 

 

II Międzyszkolny Konkurs Literacki

pod hasłem

 

„INSPIRUJĄCE ZABAWY W EKFRAZY”

 

 

I. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie.

II. Siedziba organizatora:

    Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3

    Szkoła Podstawowa Nr 13

    im. św. Jana Kantego

    ul. Skrajna 1, 35 – 231 Rzeszów

    tel. 17  748 – 24 – 30

III. Cele konkursu:

-  rozbudzenie zainteresowań literaturą i sztuką,

-  rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,

-  prezentacja własnych przeżyć wynikających z odczytania konkretnego dzieła sztuki,

-  wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia różnych tekstów kultury,

-  rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów literackich o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.

 

IV. Regulamin konkursu:

-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej,

-  uczestnicy konkursu wykonują ekfrazę – literacki opis dowolnego dzieła sztuki (w poezji lub w prozie),

-  ekfraza może realizować się poprzez: nawiązanie, dyskurs lub interpretację,

-  szkoła dostarcza maksymalnie 3 prace,

-  do wykonanej ekfrazy należy dołączyć reprodukcję opisywanego dzieła sztuki oraz metryczkę zawierającą informacje:

  • Tytuł pracy,
  • Imię i nazwisko autora,
  • Klasa i wiek,
  • Imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail,
  • Nazwa, adres, telefon szkoły,

-  ponadto prosimy o dołączenie skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-  w związku z obecną sytuacją, prace należy przesyłać e-mailowo do dnia 05.06.2020 roku na adres: klachw.696@edu.erzeszow.pl

-  dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy,

-  o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród zostaną państwo poinformowani telefonicznie oraz pocztą elektroniczną,

-  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych,

-  nadesłane pracę nie będą zwracane,

-  wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela organizator: Klaudia Chwałek – Mikołajczyk, e- mail: klachw.696@edu.erzeszow.pl

 

Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów

i sukcesów w konkursie

 

Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 13 w Rzeszowie, Klaudia Chwałek-Mikołajczyk -  nauczyciel języka polskiego.