tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

XIX Międzyszkolny Konkurs Literacko - Teatralny „BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR”

REGULAMIN

XIX Międzyszkolnego Konkursu Literacko - Teatralnego: „BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR”

pod hasłem

„Literatura bastionem wartości”

 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Rzeszowie zaprasza utalentowanych aktorsko uczniów województwa podkarpackiego do udziału w XIX Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Teatralnym: „Bohaterowie naszych lektur”, który odbędzie się 1 kwietnia 2020 r. w godz. 900 - 1500 w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie, ul. Reformacka 4.

 

PATRONAT HONOROWY:

 

 

Marszałek

Województwa Podkarpackiego

 

Prezydent

Miasta Rzeszowa

 

 

PATRONAT : Teatr Przedmieście w Rzeszowie

 

 

PATRONAT MEDIALNY: Telewizja Regionalna TVP3 Rzeszów

 

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów, tel. 17 7482430,

Jadwiga Fuglewicz (informacje, tel.  660-106-883), Joanna Płodzień, Liliana Brydak- Pyrek, Zbigniew Krok

 

 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń:  24 marca 2020 r.   pocztą elektroniczną na adres: konkurs-teatralny-sp13@wp.pl  Regulamin, karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: http://zsp3.rzeszow.pl w zakładce konkursy.

 

 

 

Cele konkursu:

 

-     wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, (w nawiązaniu do priorytetów polityki oświatowej 2019/2020),

-     wskazywanie  wzorców osobowych i  ideowych w literaturze,

-     popularyzacja języka ojczystego, czytelnictwa książek, przybliżanie literatury i kultury polskiej oraz europejskiej,

-     rozbudzanie zainteresowań teatralnych, aktorskich  i literackich,

-     upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,

-     rozwijanie kreatywności i wdrażanie  do twórczego i czynnego uczestnictwa w życiu  kulturalnym szkoły i środowiska,

-     przygotowanie do pełnienia przyszłych ról społecznych, występów przed audytorium,

-     stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci utalentowanych aktorsko w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych pod okiem profesjonalnego jury,

-     doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w  zakresie kultury słowa, tworzenia spektakli teatralnych.

 

Regulamin konkursu:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego i będzie się odbywał w trzech kategoriach wiekowych: kl. II-III, IV-VI oraz VII-VIII.

2. Szkoła może wytypować po jednym reprezentancie w każdej kategorii wiekowej, wyłonionym w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych do 20 marca 2020 r.
Ze względów czasowych  na scenie wystąpić może maksymalnie 50 uczestników, dlatego o zakwalifikowaniu do konkursu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii artystycznej: teatr jednego aktora.

4. Uczestnicy kreują jednego dowolnego bohatera, który prezentuje się poprzez monolog sceniczny oparty na treści lektury lub wykorzystujący jej fragment (na scenie może być tylko jedna osoba). Czas trwania występu:
od 3 do 4 minut.

5. Dozwolone jest korzystanie z podkładu muzycznego (bez słów komentujących akcję).

6. Jury turnieju dokona oceny według następujących kryteriów:


I.  Kreacja wybranego bohatera literackiego

a) wartość merytoryczna,

b) wartość artystyczna

II.  Dobór repertuaru stosowny do wieku.
III. Oprawa plastyczna (kostiumy, rekwizyty) i muzyczna.

7. W skład komisji oprócz organizatorów wchodzą przedstawiciele rzeszowskiego środowiska kulturalnego: wykładowcy uczelni, instruktorzy domów kultury i artyści, pisarze, pracownicy bibliotek lub metodycy. Przewodniczącym jury jest aktor lub reżyser Teatru Przedmieście.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

9. Finał przewidziany jest na godzinę 14.00. Laureaci drugiej i trzeciej kategorii wiekowej mogą zostać poproszeni o powtórzenie występu podczas  finału z udziałem zaproszonych gości.

10. Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki i pamiątkowe dyplomy.

11. Konkurs znajduje się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

 

                                                                                    

Organizatorzy: 

mgr Jadwiga Fuglewicz

mgr Joanna Płodzień

mgr Liliana Brydak-Pyrek

mgr Zbigniew Krok

 Dyrektor

mgr Barbara Machniak