tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje projekt Regionalna Akademia Inspiracji, w ramach którego przeprowadzane są BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
RAI OFERUJE TRZY PROGRAMY SKIEROWANE DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
 
Kreatywny sposób poznawania otaczającego nas świata (dla dzieci w
wieku 6-8 lat)
 
Fajnie być obywatelem- program rozwoju kompetencji społecznych i
obywatelskich (8-10 lat)
 
Rozwój pasji naukowych i odkrywczych (10-13 lat)
 
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w małych grupach, przez
doświadczona kadrę trenerską.
 
Ponadto dla każdej grupy przewidziane są dodatkowe warsztaty
uzupełniające:
 
„Techniki pamięciowe. Jak efektywnie się uczyć" oraz
„Savoir-vivre i etykieta na co dzień".
 
Programy zostały opracowane przez ekspertów - praktyków,
wykładowców, psychologów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem.
 
 
ZAPISY TRWAJĄ DO 30 WRZEŚNIA 2019 R.
 
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY:
RAI.WSIZ.PL/ZGLOSZENIA/
 
Szczegółowe informacje: www.rai.rzeszow.pl [1]
 
Prosimy o przekazanie treści niniejszego maila rodzicom Państwa
uczniów, za pośrednictwem wirtualnego dziennika.
 
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób
uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki,
rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie
realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki
realizacji programu warsztatów dla 386 dzieci i młodzieży oraz 74
rodziców i opiekunów.
 
Projekt „REGIONALNA AKADEMIA INSPIRACJI” realizowany przez Wyższą
Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowany  ze
środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1.
Kompetencje w szkolnictwie wyższym.