tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Kangur Matematyczny

W dniu 18 marca 2021 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY dla uczniów klas II-VIII.

1. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń klas 2-8 zgłoszony przez szkołę, który wniósł opłatę za udział w konkursie i przyniósł wypełnione przez rodziców oświadczenie. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika. Termin przyjmowania zgłoszeń w szkole upływ z dniem  29 stycznia 2021r.

Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa ucznia jest przyniesienie podpisanego zgłoszenia (do pobrania poniżej) oraz opłata 10 zł.

Ze względu na sytuację epidemiczną głoszenia przyjmują:

 

Klasy II – III: wychowawcy klas.

Klasy IV-VIII: proszę pozostawić u pana portiera przy wejściu do szkoły.

 

2. Każdy zgłoszony uczestnik otrzymuje w dniu konkursu tzw. „nagrodę uczestnictwa”.

3. Konkurs odbywa się w następujących grupach wiekowych:

• kategoria ŻACZEK dla klas 2 szkół podstawowych,

• kategoria MALUCH dla klas 3 i 4 szkół podstawowych,

• kategoria BENIAMIN dla klas 5 i 6 szkół podstawowych,

• kategoria KADET dla kasy 7 i 8 szkół podstawowych

4. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza częścią organizacyjną.

5. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom.

6. Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

7. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać długopisem, piórem bądź ołówkiem koloru czarnego.

8. Elementem konkursu jest także prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

9. Karty z odpowiedziami opracowywane są za pomocą komputera.

10. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu.

 

Szczegółowe informacje o konkursie i zadania on-line dostępne są na stronie

www.kangur-mat.pl/.

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny z panią Dorotą Ożóg.