tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Rok szkolny 2020/2021

 

KALENDARZ SZKOLNY
NA ROK 2020/2021

 

TREŚĆ ZDARZENIA

TERMIN REALIZACJI

 

 

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020r. (wtorek)

 • Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2020r. (środa-czwartek)

 • Ferie zimowe

04 – 17. 01.2021r. (poniedziałek – niedziela)

 • Rekolekcje wielkopostne

Do uzgodnienia

 • Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06. 04.2021r. (czwartek – wtorek)

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wych.

25.06.2021r. (piątek)

 • Ferie letnie

26.06. – 31.08.2021r. (sobota – wtorek)

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

04.06.2021 (piątek)

 • Dni wolne od zajęć lekcyjnych

14.10.2020r.DEN(środa), 25-27.05.2021r.(wt.- czw.) -egz. kl.8

 • Koniec I półrocza

31.01.2020r.(niedziela)

II. POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1) PLENARNE:

 

 • Rozpoczynające rok szkolny 2019/2020

27. 08. 2020r. ( czwartek)

 • Podsumowanie I okresu nauki

18. 02. 2021r. (wtorek)

 • Podsumowanie roku szkolnego

30. 06. 2021r.(czwartek)

2) KLASYFIKACYJNE:

 

 • Za I okres nauki

02. 02. 2021r. (wtorek)

 • Za rok szkolny

18. 06. 2021r. (piątek)

3) SZKOLENIOWE: wg propozycji

 

 •  

Wg potrzeb

4) ROBOCZE:

 

 • Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie planów

14. 09. 2020r. (poniedziałek)

 • wg potrzeb

 

III. KLASYFIKACJA

1) INFORMACJE O OCENACH NIEDOSTATECZNYCH:

 

 • Na półrocze

18.12. 2020r. (piątek)

 • Na koniec roku szkolnego

18. 05. 2021r. (wtorek)

2) INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH:

 

 • O ocenie z zachowania

02. 06. 2021r. (środa)

 • Na koniec roku szkolnego

02. 06. 2021r. (środa)

IV. SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • Inaugurujące cykl roczny

15. 09. 2020r. (wtorek)

 • Konsultacje zdalne

13. 10. 2020r. (wtorek)

 • Półokresowe w I okresie nauki (online)

08 - 09. 12. 2020r. (wtorek-środa)

 • Konsultacje indywidualne (zdalne)

15. 12. 2020r. (wtorek)

 • Okresowe za I okres nauki

03. 02. 2021r. (środa)

 • Konsultacje indywidualne (zdalne)

16. 03. 2021r. (wtorek)

 • Półokresowe w II okresie nauki

20. 04. 2021r. (wtorek)

 • Konsultacje indywidualne (zdalne)

18. 05. 2021r. (wtorek)

 • Okresowe za rok szkolny 2020/2021

15. 06. 2021r. (wtorek)

 • Uroczyste podsumowanie roku szkolnego

23. 06. 2021r. (środa)