tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

O szkole

Szkoła Podstawowa Nr 13 wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3. Położona jest w dzielnicy Staromieście usytuowanej na obrzeżach miasta. Ta kameralna placówka ulokowana jest wśród zieleni z dala od głównej arterii komunikacyjnej. Uczy się w niej 237 uczniów. Nauka odbywa się w godzinach 8.00-15.00. W ramach lekcji wychowania fizycznego odbywa się nauka pływania (od kl. IV do VI).
Świetlica pracuje od 6.30 do 17.00. Dodatkowo opiekę sprawuje pedagog (codziennie) oraz higienistka szkolna.
Spośród 22 nauczycieli 100% ukończyło studia wyższe, 73% dodatkowe studia podyplomowe, 3 posiada kwalifikacje egzaminatora OKE.

BAZA:
- dwupiętrowy budynek, w którym mieści się 10 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, 2 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią multimedialną,
- budynek parterowy przeznaczony na zajęcia oddziału przedszkolnego z salą zabaw wyposażoną w pomoce otrzymane w ramach projektu Radosna Szkoła,
- boisko "Orlik",
- plac zabaw wyposażony z bezpieczny sprzęt,
- nowoczesne pomoce dydaktyczne (tablice interaktywne, komputery),
- monitoring wizyjny,
- stołówka szkolna w budynku szkoły przygotowująca świeże obiady.

Szkoła jest organizatorem trzech konkursów międzyszkolnych:

- ekologicznego pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa - "I Ty możesz zostać ekologiem",
- teatralno- literackiego pod patronatem Teatru im. W. Siemaszkowej - "Bohaterowie naszych lektur",
- plastycznego - pod patronatem Teatru Maska - "Kukiełki, Marionetki, Pacynki"


W placówce swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia prowadzące działalność wydawniczą dotyczącą historii dzielnicy ("Zeszyty Staromiejskie"). Członkami stowarzyszenie są także pracownicy szkoły.

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
Za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju szkoła otrzymała wyróżnienie w Narodowym Konkursie Ekologicznym w kategorii "Promotor Ekologii", Zielony Certyfikat I stopnia, tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju oraz 3 -krotnie nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Szkoła realizowała edukacyjne projekty unijne: Comenius (2010-2012), "Szansa na sukces ucznia Trzynastki" (2009-2012).
Wyniki szóstoklasistów na sprawdzianie zewnętrznym z ostatnich lat w skali 0-9:
2008r. - 8 (bardzo wysoki)
2009r. - 8 - (bardzo wysoki)
2010r. - 7 wysoki
2011r. - 7 wysoki
2012r. - 8 bardzo wysoki
W roku szkolnym 2012/2013 5 uczniów pobierało stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce.

W latach 2007-2012 w konkursach interdyscyplinarnych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
- 2 laureatów konkursu humanistycznego
- 1 finalista konkursu matematyczno- przyrodniczego

Wielu uczniów osiągnęło sukcesy w międzyszkolnych konkursach artystycznych, badających wiedzę, zawodach sportowych - szczegóły w zakładce osiągnięcia.