tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 13 w Rzeszowie.

 Jednym z najważniejszych celów projektu jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt rozpoczął się w marcu br. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. W ramach projektu szkoła otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.
Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach i warsztatach.

W skład zespołu realizującego projekt na terenie naszej szkoły wchodzą:

 1. Przedstawiciele szkoły:

  • p. Barbara Machniak – dyrektor szkoły

  • p. Małgorzata Szobak - pedagog

 2. Przedstawiciele rodziców:

  • p. Andrzej Żyracki

  • p. Grzegorz Porada

 3. Przedstawiciele uczniów:

  • Konrad Joniak uczeń klasy Vb

  • Maximilian Życzyński uczeń klasy Va

 

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.
Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.
Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.
Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego programu współpracy. Warsztaty realizowane będą w 2014 roku.

W ramach działań projektowych zostaną stworzone dwa autorskie portale internetowe, dedykowane rodzicom i uczniom. Mają one być ważnym elementem budowania świadomości i wiedzy na temat roli i form aktywności uczniów na terenie szkoły. Ich uruchomienie planowane jest na listopad 2013 na stronie projektu.

Więcej informacji na stronie projektu www.szkolawspolpracy.pl

 

KALENDARZ SZKOLNY

Podsumowujące rok szkolny spotkanie z rodzicami pozwoliło na określenie mocnych i słabszych stron pracy szkoły, poziomów współpracy rodziców ze szkołą, weryfikację oczekiwań i sposobów realizacji działań. W efekcie grupa nauczycieli i rodziców zainicjowała pomysł stworzenia Kalendarza Szkolnego w formie plakatów obrazujących kolejne miesiące roku szkolnego (zadania planowane do realizacji opracowane w oprawie graficznej). Pomysł został zaakceptowany przez środowisko szkolne i przyjęty do realizacji. W ten sposób zespołowe, planowe działanie pn. Kalendarz Szkolny nabrało realnych kształtów.

Propozycje i pomysły na organizację życia szkoły które pojawiły się w Kalendarzu są efektem konsultacji przeprowadzonych w środowisku szkolnym tj. wywiadówek, godzin wychowawczych, spotkania RR i RP, spotkania Dyrektora Szkoły z SU.

Pan Grzegorz Porada, członek RR przygotował (druk) karty na kolejne miesiące roku szkolnego.

Zadaniem uczniów jest przeniesienie planowanych zadań na karty Kalendarza. Jedną kartę kalendarza (miesiąc) zawierającą zadania na dany miesiąc wykonuje jedna klasa pod kierunkiem wychowawcy. Formę graficzną ustalają sami uczniowie z zachowaniem podstawowej, określonej konstrukcji Kalendarza.

Karty Kalendarza Szkolnego będą eksponowane na korytarzu szkolnym (bieżące miesiące).

Kalendarz Szkolny to baza pracy szkoły. Zawiera zadania zaproponowane i zaakceptowane przez społeczność szkolną, jest efektem zespołowego, planowego działania. Jego wizualizacja w formie plakatów stworzonych przez samych uczniów przy współpracy rodziców pod kierunkiem nauczycieli stanowi nie tylko element informacyjny ale też integrujący środowisko szkolne wokół wspólnych zadań.

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu „Szkoła współpracy” w ramach którego został ogłoszony konkurs na dobre praktyki współpracy. Projekt realizacji Kalendarza Szkolnego został zgłoszony na tenże konkurs.

Mamy nadzieję, że taka forma „informatora o życiu szkoły” pozwoli uczniom, rodzicom i nauczycielom na angażowanie się w przedsięwzięcia służące tworzeniu dobrej atmosfery i przyjaznego, wspierającego środowiska nauki.

PAŹDZIERNIK

 KARTKI Z KALENDARZA