tel. +48 17 748 24 30
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Misja szkoły

"Podaj mi swoją dłoń,
zmierzamy w tym samym kierunku.
Drogowskazem jest: prawda, miłość, piękno i dobro."

Oferta zajęć pozalekcyjnych

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Dla dzieci młodszych:

- gry i zabawy ogólnorozwojowe

- zajęcia indywidualne ogólnorozwojowe

- rytmika

- kółko "Mały ratowniczek"

- zajęcia dla uczniów uzdolnionych

   z języka angielskiego  

 - zajęcia z piłki nożnej


Dla dzieci starszych:


- kółko biologiczne klasy  7

- kółko przyrodnicze klasy 5,6

- kółko teatralne

- kółko florystyczne

- kółko matematyczne praca z uczniem zdolnym, wyrównywanie braków

- kółko historyczno -przyrodnicze

- zajęcia sportowe:piłka nożna   

- kółko fizyczno - chemiczne klasy 7

 - Dyskusyjny Klub Książki                   

- Dyskusyjny Klub Filmowy   

 - kółko biblioteczne